Praktijkexamen

Het praktijkexamen duurt ongeveer 55 minuten. Na een korte kennismaking met de examinator doe je op het parkeerterrein de ogentest. Hierbij moet je het kenteken van een stilstaande auto op 25 meter afstand kunnen lezen. Vervolgens zal de examinator een aantal korte vragen stellen. Deze vragen kunnen over de auto, het checken van de motorvloeistof of de lampjes op het dashboard gaan. Hierna ga je samen met de examinator rijden, hierbij test de examinator of je veilig en zelfstandig kunt rijden.

Direct na afloop hoor je of je geslaagd bent.

Ben je geslaagd en 17 jaar oud? Dan moet je samen met een begeleider rijden. Kijk voor meer informatie hierover op de website van 2todrive.nl

Let op!

Voorafgaand aan het praktijkexamen moet je een gezondheidsverklaring invullen. Het CBR beoordeelt hiermee of je rijgeschikt bent. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid. Klik hier voor meer informatie over de gezondheidsverklaring.

Vergeet niet je legitimatiebewijs, uitnodiging voor het praktijkexamen en een ingevuld zelfreflectie-formulier mee te nemen. Het zelfreflectie-formulier kun je hier downloaden.